De belangrijkste waterwaarden (NeoCaridina) voor je garnalen aquarium?

  1. Temperatuur: 20-26 graden. Ideaal is 22-23 graden.

  2. pH: 6,5-7,5.

  3. kH: 4-8

  4. gH: ongeveer 2-8.

  5. Geleidbaarheid: 400-600 us.

  6. Nitraat en Nitriet : 0.

 

 

-De pH is een maat voor de zuurgraad van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, en dus een hoge zuurgraad. Basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7 en dus een lage zuurgraad.

Je kunt de pH waarde verlagen in een aquarium door het toevoegen van CO2, door te filteren over turf of door gebruik te maken van pH min.

 

Je kunt de pH waarde verhogen in een aquarium door het toevoegen van stenen die veel calcium (kalk) bevatten, toevoegen van basisch water of door gebruik te maken van pH plus.

 

-Ideaal gezien hebben zoetwateraquaria een gH tussen 4-8 dgH (of 70-140 ppm). Alle dieren hebben enige mineralen nodig, maar bepaalde vissen zoals levendbarende vissen, goudvissen en Cichliden hebben een voorkeur voor hoger gH-niveaus.

Je kunt de gH waarde verlagen in een aquarium door het toevoegen van osmose water of verversen met gefilterd regenwater.

De gH waarde in een aquarium kan worden verhoogd door het toevoegen van gH plus.

 

-kH: - carbonaat hardheid / zuurbindend vermogen.

Goede waarde ligt tussen de 4 en 6 graden. Wanneer de kH te hoog is kunt u over turf filteren en/of verversen met osmose water. Indien de KH te laag is, kunt u met kraanwater verversen met een KH verhogend middel zoals kH-plus.

Je kunt de kH waarde verlagen in een aquarium door het toevoegen van osmose water, door te filteren over turf of door (gefilterd) regenwater toe te voegen.

De kH waarde verhogen in een aquarium kan door gebruik te maken van een kH verhogend middel zoals kH-plus.

 

 

Het overwennen van onze diertjes is erg belangrijk.

 

De ontvangen diertjes plaats u met zak en al in het aquarium. Open de zak en voeg vervolgens elke 15 minuten een scheutje van uw eigen aquariumwater toe. Dit minimaal 3 x herhalen. U kunt ook de zak open maken en uw eigen bakje hiervoor gebruiken. Na ongeveer drie kwartier tot een uur mogen de diertjes de bak gaan verkennen. U mag nu de diertjes loslaten. Het beste kunt u hiervoor een netje en een emmertje gebruiken. De zak voorzichtig boven het netje leeg laten lopen en de vangst mag in het aquarium.

Nieuwe vissen en garnalen kunt u het beste 24 uur niet voeren. Ze accepteren misschien niet eens voedsel, maar stress kan ook problemen met de spijsvertering veroorzaken.

 

 

 

Verzenden via postorderbedrijf (PostNL) in speciale verpakking. Indien nodig (onder de 8 graden) is er een heatpack nodig. De artikelen kunnen eventueel via videobellen bekeken worden voor u wilt bestellen.