Microbe-Lift Algaway – Algenverwijderaar 118 ml

Uitverkocht
€ 9,95

Algaway van Microbe-Lift is een speciaal ontwikkelde algenverwijderaar voor gebruik in zoetwateraquaria. Het stopt de groei van bestaande algen door het verwijderen van voedingsstoffen, dringt ze terug en voorkomt zo duurzaam hun regeneratie.

 

Daarnaast bevordert het een gezonde en krachtige plantengroei, wat bijdraagt aan een natuurlijke onderdrukking van algen.

 

Voor maximale plantengroei gebruik je Algaway in combinatie met de meststofserie uit Microbe-Lift.

 • Geschikt voor alle siervissen en planten in zoetwateraquaria
 • NIET geschikt voor garnalen (kan de gezondheid van ongewervelden aantasten)
 • Niet gebruiken bij dieren die gebruikt worden voor voedselproductie

 

Toepassing:

 • Voor gebruik goed schudden
 • Voeg 1x per week 35 ml toe aan 100 liter water gedurende een periode van 4 weken
 • Dosering kan na deze periode worden voortgezet als er nog algen aanwezig zijn
 • 118 ml voldoende voor ca. 335 liter
 • 473 ml voldoende voor ca. 1350 liter

 

 

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

 

Gevaarinstructies:

 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 

 

 • Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.