Hoeveel bodem gaat er in een aquarium?

Het beste is een laag van 3 tot 5 centimeter bodem in het aquarium doen om bodemrot te voorkomen.

Om diepte te krijgen, kan de laag voorin uw aquarium wat lager zijn dan achterin uw aquarium.

Om te weten hoeveel bodem er in het aquarium gaat, houdt u de volgende rekensom aan:

Lengte in cm x breedte in cm x 4 = ? : 1.000.

Dus als uw aquarium 50×30 cm is en u wilt een laag van gemiddeld 4 centimeter bodem dan heeft u 6 liter bodem nodig (50X30X4=6000:1000=6 kilo)

Om het aquarium zand schoon te maken vult u een emmer met een laag zand. Goed doorspoelen en afgieten totdat het bovenstaande water helder is en blijft. Een bodemlaag zal gemiddeld 4 cm dik. Een ophoging kan ook gemaakt worden door middel van een terras.

 

Een voedingsbodem (turf, leem, klei e.d.), om de planten te laten groeien, is in een normaal beplant en bevolkt aquarium niet voor alle planten noodzakelijk. Slechts bepaalde (moeras-) planten die hun voedsel hoofdzakelijk uit de bodem halen, vragen wat extra voeding.